Şevket Rado

1913 doğumlu yazarımızdır Şevket Rado. 1913 Balkan Harbi esnasında Türkiye’ye dönmüş ve hayatının geri kalanını burada devam ettirmiştir. Önce Vefa Lisesi’ni, ardından da Hukuk fakültesini bitirir. Son Posta ve akşam gazetelerinde uzun bir müddet fıkra yazarlığı, yayın yönetmenliği yapar. Gazeteciliğinin yanında edebiyatçı kimliğini de kaybetmez ve Zoğrafyon Lisesi ile St. Joseph Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yapar. […]

Tanzimat Dönemi Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Edebiyatı modern Türk edebiyatının ilk basamağını oluşturur. Osmanlı’nın yönünü Batıya çevirmesi ile birlikte oradan öğrendiklerinin edebiyattaki yansımasıdır Tanzimat Dönemi Edebiyatı. Eski edebiyata (Divan edebiyatı) tepki olarak doğan, bireyden çok topluma yönelen, toplumun sorunlarını, değişimi, Türk toplumunun Batıya yönelişini inceleyen, bu düşünce yapısıyla eserler veren bir edebiyattır Tanzimat edebiyatı. Biz Tanzimat edebiyatını incelerken öncelikle […]