Mehmet Rauf

Mehmet Rauf (1874-1931) İstanbul’da doğmuştur. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’nden sonra Mekteb-i Bahriye’de okumuştur. (1884-1893). He­nüz on altı yaşında iken yazdığı Düşmüş adlı hikâyesi İzmir’de,  Halit Ziya’nın çı­kardığı Hizmet gazetesinde yayınlanmıştır. Daha sonra Mektep dergisinde, Edebiyat-ı Cedide kurulduğu zaman da Servet-i Fünun’da küçük hikâyeler, mensur şiirler, edebi makaleler yazmış, Servet-i Fünun’da tefrika edilen Eylül romanıyla ünü genişlemiştir. […]

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)

Mehmet Emin Yurdakul’un Hayatı Mehmet Emin Yurdakul, 13 Mayıs 1869’da İstanbul’da doğdu,14 Ocak 1944’de aynı kentte öldü. Mehmet Emin Yurdakul  Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra bir süe Mülkiye Mektebi’nin idadisinde okudu.1887’de Babıâli Sadaret Dairesi Evrak Odası’nı aylıksız kâtip olarak atandı.1899’da Hukuk Mektebi’ne başladı. Öğrenimini ABD’de tamamlamak üzere okuldan ayrıldı. Ancak bu isteği gerçekleşemedi. Memurluk yaşamına […]

Muzaffer Tayyip Uslu Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri

İsmi son dönem başarılı oyuncu Yılmaz Erdoğan‘ın filmi Kelebeğin Rüyası ile gündeme gelen Muzaffer Tayyip Uslu, filmdeki gibi gerçek hayatta da Rüştü Onur ile arkadaş olan bir şairdir. Edebiyat dünyasının önemli isimlerindendir. Muzaffer Tayyip Uslu 1922 yılında İstanbul’da doğan şair, 1946 yılında Zonguldak’ta vefat etmiştir. O da şair arkadaşı Rüştü Onur gibi genç yaşta veremden […]

Rüştü Onur Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Edebiyat dünyasının en mühim isimlerinden olmasına rağmen son dönem yayımlanan Kelebeğin rüyası isimli film ile duyulan Rüştü Onur, 3 Ağustos 1920’de Zonguldak ilinin bastonu ile meşhur Devrek ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası bir köy öğretmeni olan Mehmet Emin Onur, annesi ise Fikriye Hanım’dır. Beni Hülasa isimli şiiri ile mest etmiştir Rüştü Onur: Ben ölsem be anacığım […]

Necip Fazıl Kısakürek Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri

Necip Fazıl Kısakürek Hayatı Şair ve yazar Necip Fazıl KISAKÜREK, 26 Mayıs 1905’te İstanbul’da doğdu. Çocukluğu, büyük babasının İstanbul Çemberlitaş’taki konağında geçti. İlk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız Kolejleri ile Bahriye Mektebi’nde (Askeri Deniz Lisesi) tamamladı. Lisedeki hocaları arasında Yahya Kemal, Ahmet Hamdi (Akseki), İbrahim Aski gibi isimler vardı. Necip Fazıl Kısakürek hocalarından en […]

Nazım Hikmet’in Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri

Türk edebiyatında adından ve eserlerinden çok siyasî kimliği, yaşantısı ile söz ettiren Nazım Hikmet siyasî kimliğini tartışmayı bir kenara bırakırsak şüphesiz çok mühim bir şairdir. Türk edebiyatının, Türk şiirinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuş, şiirlerinde çok farklı bir üslûp kullanmıştır. Nazım Hikmet’in hayatı çalkantılarla, git gellerle doludur. Nazım Hikmet’in hayatına baktığımızda eserlerini, sanatını etkileyen çok şey […]

Kanuni Sultan Süleyman’ın Şiirleri

Son dönemde “Muhteşem Yüzyıl” ve akabindeki dizilerle Osmanlı tarihine ve Osmanlı edebiyatına yeniden bir dönüş başladı diyebiliriz. Bu dönüş yazma, üretme anlamında olmasa da en azından okuma, anlama alanına ilerlemeye devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın aşk şiirleri ya da nam-ı diğer mahlasıyla Muhibbi’nin şiirleri hemen hemen her bölümde bir tane yayımlanıyor. Tabii […]

Ali Canip Yöntem

Millî edebiyat akımının başlamasında etkili olan şairlerden Ali Canip Bey 1887’de İstanbul’da doğmuştur. Selânik’teki hukuk eğitimini son sınıfta bırakarak edebiyat ve felsefe öğretmenliği seçen Ali Canip, Genç Kalemler dergisinde yazılar yazar. Hayatının bir döneminde Bursa milletvekilliği ve Türk Tarih Kurumu üyeliği yapmıştır. Ali Canip Yöntem’in Edebî Kişiliği Genç yaşta şiir yazmaya başlayan Ali Canip, “Geçtiğim […]

Ziya Gökalp’in Hayatı ve Edebi Kişiliği

Ziya Gökalp’in Hayatı Türkçülüğün babası olarak bilinen şair 23 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğmuştur ve asıl adı Mehmet Ziya’dır. Babası Mehmet Tevfik Efendi Efendi’dir. Namık Kemâl’i beğenerek okuyan Tevfik Efendi, aynı zamanda Vilâyet gazetesinde başyazarlık da yapmaktadır. Nitekim böyle bir babanın Ziya Gökalp üzerine tesiri büyük olacaktır. Eğitimine Diyarbakır’da başlayan Gökalp, önce Diyarbakır Askerî Rüştiyesi’ni bitirmiştir. […]

Yazarlar ve Şairler

Bu bölümde Türk edebiyatına, Türk tarihine damgasını vurmuş önemli yazarlarımızın hayatlarına, biyografilerine değineceğiz. Aşağıda yazarlarımız ve şairlerimizin biyografisi alfabetik olarak listelenmiştir. A Ahmet Haşim E Emin Bülent Serdaroğlu M Müfit Ratib Ö Ömer Seyfettin Ş Şevket Rado T Tahsin Nihad Z Ziya Gökalp