Kültür Nedir?

kültür nedir
kültür nedir

Bir toplumun tarihsel süreç içerisinde oluşturduğu, nesilden nesile aktardığı maddi manevi birikimlerinin tümüne kültür denir.

Kültürel birikimler iki başlıkta incelenebilir:

1. Maddi Kültür: Bir toplumu toplum yapan maddi unsurların tümüdür. Binalar, halk oyunları, kitapları, sokak oyunları, gelenek ve görenekleri maddi kültüre girer.

2. Manevi Kültür: İnanç, yaşayış, olaylara bakış vb. unsurlar da manevi kültürü oluşturur.

Her toplumun kendine özgü kültürel birikimleri vardır. Bu kültürel birikimleri dil vasıtasıyla nesilden nesile aktarır ve günümüze kadar ulaştırır. Kültür her ne kadar değişime karşı dirençli de olsa zaman içerisinde toplumsal yapı değişikliklerinden etkilenecektir.

Kültür nedir sorusunun onlarca cevabı olabilir ki aşağıda birçok farklı düşünürün tanımına da yer verilmiştir:

Kültür Nedir?

“Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen; zamanın ve ihtiyaçların doğurduğu, şuurlu tercihlerle, manalı ve zengin bir sentez oluşturan; sistemli ve sistemsiz şekilde nesilden nesile aktarılan; bu suretle her insanda mensubiyet duygusu, kimlik şuuru kazanılmasına yol açan; çevreyi ve şartları değiştirme gücü veren; nesillerin yaşadıkları zamana ve geleceğe bakışları sırasında geçmişe ait atıf düşüncesi geliştiren; inanışların, kabullenişlerin, yaşama şekillerinin bütününe KÜLTÜR denir.” Sadık Kemal TURAL

“Kültür bir toplumun yaşama tarzıdır.” C. WIESLER

“Kültür denilince karşımıza bir yığın hadise çıkar. Bir toplum da, tabiatın dışında, insan elinden ve dilinden çıkma her şey kültür kavramı içerisine girer ”Mehmet KAPLAN

“Kültür, bir topluluğu, bir milleti millet yapan , onu başka milletlerden ayıran hayat tezahülerinin bütünüdü. Bu hayat tezahüleri her milletin kendine has olan millî değerleridir.” M. ERGİN

Görülüyor ki bütün tanımlarda millet ve milleti meydana getirme, fertler arasındaki ilişkiler, tabiata hakim olma, tarihi bağ gibi pek çok özellik kültüe ait olarak ifade edilmektedir. Demek ki milleti millet yapan maddî-manevî değerlerin hepsine kültür diyoruz.

Kaan Hoca tarafından yayınlandı

Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan yazar, evli ve hiç çocuk babasıdır.

Sohbete katılın

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir