Aşağıdaki sorular Milli Edebiyat Dönemi ile ilgilidir. Amaç Milli Edebiyat konu anlatımını okuduktan sonra buradan bilgilerinizi pekiştirmektir. Soruların cevapları sayfanın en altındadır. Ayrıca bu Milli Edebiyat deneme sınavı akıllı tahta uyumludur. Zemin beyaz olduğu için tahtada rahatlıkla çözebilirsiniz.

Millî Edebiyat Soru Bankası

1. 1911’de başlayan ve 1923’e kadar devam eden, edebiyatın Türkçeleşmesi gerektiğini savunan, şiirde aruz ölçüsü yerine millî ölçümüzün kullanılması gerektiğini savunan akımdır.

Yukarıda tanıtılan edebiyat akımı hangisidir?

A) Tanzimat Edebiyatı
B) Servet-i Fünûn Edebiyatı
C) Fecr-i Âti Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Edebiyatı

2. Aşağıdakilerden hangisi Millî edebiyatın temel özelliklerinden değildir?

A) Şiirde hece ölçüsünü kullanma
B) Dilde sadeleşme hareketini savunma
C) Toplum hayatını yansıtma
D) Şiirde gerçekten kaçınma
E) Halk kültüründen yararlanma

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyatın özelliklerinden değildir?

A) Eserde İstanbul dışına çıkarak Anadolu’ya yönelmek istemişlerdir.
B) 1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisi ile başlar.
C) Türk halkına ve ulusal kaynaklara yönelmek esastır.
D) Millî bir edebiyat ortaya çıkarma isteği vardır.
E) Tamamen batıya yönelmeyi amaçlarlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat’ın kuruluşunda etkin olan yayın organıdır?

A) Tercüman-ı Ahvâl
B) Servet-i Fünûn
C) Tasvir-i Efkâr
D) Genç Kalemler
E) Hilâl

5. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyatta dilde sadeleşmeyi sağlamak için belirlenen ilkelerden birisi değildir?

A) Halkın diline yerleşmiş yabancı sözcükleri Türkçe kabul etmek.
B) Yazı ve konuşma dili ikiliğini ortadan kaldırmak.
C) Kültür dilinde İstanbul halk Türkçesini esas almak.
D) Arapça ve Farsça tamlamaları kullanmamak.
E) Türkçenin en eski, ölmüş kelimelerini tekrar kullanıma kazandırmak.

6. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?

A) Mehmet Fuat Köprülü – Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
B) Ziya Gökalp – Türkçülüğün Esasları
C) Mehmet Akif Ersoy – Safahat
D) Yahya Kemal Beyatlı – Türkleşmek – İslâmlaşmak – Muasırlaşmak
E) Ahmet Haşim – Piyale

7. Aşağıdakilerden hangisinde Millî Edebiyatın kurucuları bir arada verilmiştir?

A) Yahya Kemal Beyatlı – Ahmet Haşim – Ali Canip Yöntem
B) Ziya Gökalp – Yusuf Akçura – Refik Halit Karay
C) Ali Canip Yöntem – Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
D) Ömer Seyfettin – Refik Halit Karay – Ali Canip Yöntem
E) Yahya Kemal – Ömer Seyfettin – Ali Canip Yöntem

8. Milli edebiyat dönemi şairlerinden olan …………………………….. ilk şiirlerini aruzla yazmış, daha sonra yaygın olarak heceyi kullanmıştır. “Beç Hececiler” topluluğunun en önde gelenlerindendir. Aşk, doğa, gibi temaları kullanmıştır. Aruzla yazdığı şiirlerinde Yahya Kemâl’in tesiri görülür.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ömer Seyfettin
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Enis Behiç Koryürek
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

9. Edebiyatımıza “Bomba”, “Ferman”, “Beyaz Lale” gibi öyküleri kazandıran hikâyecimiz kimdir?

A) Haldun Taner
B) Memduh Şevket Esendal
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Ömer Seyfettin
E) Halit Ziya Uşaklıgil

10. Kurtuluş Savaşı ( İstiklal Harbi) yıllarının havasını anlatan romanlarımızdan üçü aşağıdakilerden hangileridir?

A) Ateşten Gömlek – Ankara – Sinekli Bakkal
B) Vurun Kahpeye – Yaban – Ateşten Gömlek
C) Yaban – Çalıkuşu – Ankara
D) Akşam Güneşi – Yaban – Sodom ve Gomore
E) Sinekli Bakkal – Vurun Kahpeye – Kiralık Konak

CEVAP ANAHTARI: 1. D     2. D     3. E     4. D     5. E     6. D     7. C     8. D     9. D     10.B

Kaan Hoca tarafından yayınlandı

Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan yazar, evli ve hiç çocuk babasıdır.

Sohbete katılın

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir