Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiirin Özellikleri

Milli Edebiyat Döneminin şiir hareketleri bu dönemin oluşmasında etkili olmuştur.

Şiir dili her şeyin üzerindedir.

Şiir bir biçim(form) sorunudur. Ahenk söyleyiş tarzı, ritim, kafiye ile sağlanır.

Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.

Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.

Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.

En değerli şey dizedir.

Şairlerin kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.

İçsel bir yaklaşımla insan anlatılır.

Şiirin toplum için değil sanat için olduğunu iddia ederler ve şiirlerini sanat için yazarlar. Şiirler ideolojinin esiri olmamalıdır.

Güzel şiir ancak çalışarak elde edilir. Şiir emek işidir.

Simgecilik (sembolizm): 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Bireyin duygusal yaşantısını dolaysın (doğrudan) anlatmak yerine, simgelerle yüklü ve örtük bir dille anlatmak esastır. Simgeciler, dile getirilmesi güç sezgi ve izlenimleri canlandırmaya, şairin ruhsal durumunu dolaylı biçimde yansıtarak, imgeler aracılığıyla gizemli bir şekilde aktarmayı amaçlar.

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiirin Şairleri

Necip Fazıl Kısakürek

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Muhip Dıranas

Cahit Sıtkı Tarancı

Yedi Meşaleciler: Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Muammer Lütfi, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi Koray, Cevdet Kudret Solok

Yedi Meşaleciler: “Yedi Meşale” adında ortak bir dergi çıkararak, Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalışmışlardır. İlkelerini samimilik, canlılık, içtenlik ve devamlı yenilik şeklinde açıklamışlardır. Fransız edebiyatını kendilerine örnek almaya çalışmışlardır. Beş Hececilere karşı olmalarına rağmen onlardan pek de kopamamışlardır.

Kaan Hoca tarafından yayınlandı

Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan yazar, evli ve hiç çocuk babasıdır.

Sohbete katılın

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir