1.Aşağıdakilerden hangi sıralama, Türk Edebiyatı dönemleri için doğrudur?

A) Tanzimat edebiyatı / Divan edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun
B) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Fecr-i Ati / Servet-i Fünun
C) Halk edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Milli edebiyat / Fecr-i Ati
D) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Servet-i Fünun / Milli edebiyat
E) Divan edebiyatı / Tanzimat edebiyatı / Edebiyat-ı Cedide / Fecr-i Ati

2. Aşağıdaki şairlerden hangisi, hece ölçüsünü hiç kullanmamış, şiirlerini hep aruzla yazmıştır?

A) Ahmet Haşim
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

3. 1919’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin hepsi de aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi. Güçlü şiirleri yanında değişik konuları yoğun bir dille anlatan fıkraları da vardır.
Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim
B ) Cenap Şahabettin
C) Süleyman Nazi
D) Faruk Nazif Çamlıbel
E) Yahya Kemal Beyatlı

4. “Şiiri ve sanatı büyük davaların dışında ve daha kendi başına bir şey olarak alır. Fransız sembolistlerine yakınlığıyla bildiğimiz şair, Piyâle isimli eserinin önsözünde ‘Şiirin anlamı kapalı olmalı, musikili olmalı.” der. Şair, resmin, bilhassa renk zevkini şiirine katmıştır.”
Tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Tevfik Fikret
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Haşim
E) Şinasi

5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr – i Ati’ye katılmaz?

A) Celal Sahir
B) Ahmet Haşim
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Refik Halit Karay
E) Emin Bülent

6. I. Sanat, şahsi ve muhteremdir.
II. Sanat toplum sorunlarına alet edilemez.
III. Servet-i Fünûn’cuların edebiyatı ulaştırdıkları seviye korunmalıdır.
IV. Özellikle Doğu’nun edebiyatı iyi kavranmalı ve halka tanıtılmalıdır.
V. Edebiyatın önemi ve ciddiyeti halka anlatılmalıdır.
Numaralanmış görüşlerden hangi ikisi Fecr-i Âti edebiyatına ait olamaz?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve V E) IV ve V

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e aittir?

A) Rubab-ı Şikeste B) Bir Ölünün Defteri C) Nadide D) Evrak-ı Eyyam E) Tamat

8.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserlerinden biri değildir?
A) Nesr – i Sulh
B) Rübab – ı Şikeste
C) Haluk’un Defteri
D) Rubab’ın Cevabı
E) Tarih – i Kadim

9. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret
B) Namık Kemal
C) Ömer Seyfettin
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Halit Ziya Uşaklıgil

10. O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde bir tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız, ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.
Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B ) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halit Ziya Uşaklıgil

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet – i Fünün dönemi ile ilgili değildir?

A) Rubab – ı Şikeste
B) Aşk – ı Memnu
C) Türkçülüğün Esasları D) Eylül E)Kırk

12. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

A) Mehmet Rauf
B) Tevfik Fikret
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Cenap Şahabettin

Kaan Hoca tarafından yayınlandı

Ankara'da edebiyat öğretmeni olarak görev yapan yazar, evli ve hiç çocuk babasıdır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir